ARA Firma Arama
Kurumsal

İMÇ Çarşı Yönetimi

 

İMÇ olarak anılan İstanbul Manifatura ve Kumaşçılar Çarşısı, kat mülkiyeti yasasının 71. maddesinde yer alan "Yönetim Planında başka türlü düzenlenmedikçe" hükmüne dayanılarak ve projelerinin iki aşamalı yarışmalarla elde edilmesi, özgün mimari kimlikleri ile Atatürk Bulvarı'nın her iki tarafında bulunan ödül almış Cumhuriyet dönemi yapıları ile değişik dönem kültür mirası (Doğu Roma, Bizans, Osmanlı ve erken dönem Cumhuriyet Yapıları) ile bütünleşik olarak Süleymaniye Külliyesi'ne saygılı bir ölçek oluşturması ve ekonomik/işlevsel ömrünü sürdürmesi şeklindeki toplu yapı özellikleri ile S.S. İMÇ İşletme Kooperatifi'nin varlığı ve amaçları dikkate alınarak, Toplu Yapı kapsamında bulunan İMÇ Çarşısı; toplam 6 blok ve bütün ortak yapı, yer ve tesisler, bağımsız bölümleri ile kat maliklerinden oluşan Kat Malikleri Yönetim Kurulu tarafından 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na ve bu kanuna göre hazırlanmış Yönetim Planı'na göre yönetilir. İMÇ Çarşısının yönetim tarzı, kullanma maksat ve şekli ve yönetime ait diğer hususları bu Yönetim Planı düzenler. Yönetim Planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.