ARA Firma Arama
İMÇ Hizmetler

 İMÇ Hizmetleri;


İMÇ Yönetimi olarak; Çarşı ortak alanlarının her türlü teknik bakım-onarımı, Otopark, Reklam ve Kiralama, Güvenlik, Temizlik hizmetleri ve İMÇ Çarşısını hak ettiği yere getirecek her türlü hizmetimizle sizin için çalışıyoruz.


UYARI ve ÖNLEMLER

Kat malikleri ve bağımsız bölüm kullanıcıları (kiracılar), Kat Mülkiyet Kanunu ve Yönetim Planı gereği; özellikle, kendi bölümlerinden geçtiği için dışarıdan görülemeyen kanalizasyon, pis su gideri, yağmur suyu gideri, kalorifer, su, telefon, elektrik gibi ortak teknik tesis hatlarını gözle kontrol etmek ve bunlarda görecekleri aksaklıkları hemen Çarşı Yönetimine bildirmek zorundadır. Bu tip ortak tesislerin periyodik kontrol ve bakımları ile arıza durumunda müdahale ve onarımlarına müsaade etmekle yükümlüdürler. Kat malikleri bu yükümlülüklerine aykırı davranışları halinde kendi zararlarına katlanmak zorunda kalacakları gibi 3. şahısların ve Çarşının  bundan meydana gelecek zararlarını da tanzim ile mükellef olacaklardır.

Bağımsız Bölüm (Dükkan) kullanıcılarının, bağımsız bölümlerde yapacakları her türlü tadilat, bakım ve onarımın gerçekleştirilebilmesi, Kat Mülkiyeti Kanunu'nunda belirtilen hususlar dışında ek olarak İMÇ Çarşısı'nın mimari sanat eseri niteliğini ve dış görünümü hiçbir şekilde bozmayan  nitelikte bulunmasına bağlıdır. Kat malikleri, yapacakları tadilat, bakım ve onarımın yukarıda açıklanan nitelik ve nicelikte olduğunu belirten ve ekinde gerekiyorsa tadilat veya onarıma ilişkin taslak çizim veya projenin bulunduğu bir dilekçe ile Çarşı Yönetimi'ne başvurarak izin almak zorundadır.

Bodrumlar haricinde m' ye 400 kg'dan fazla yük bulundurmak yasaktır.


Çarşımızda yapılacak tadilat ve onarımlar Çarşı Yönetimi ile ortak hareket edilerek yapılmalıdır. Her ne kadar bağımsız bölümler kat maliklerine ait olsada İMÇ Çarşısı, Toplu Yapı niteliğinde olduğundan dolayı yapılacak her değişiklik ve yenileme Çarşı Yönetimi bilgisinde ve izninde olmak zorundadır.


 

 

 


İMÇ Teknik