ARA Firma Arama
Muhasebe

İMÇ Çarşısı, profesyonel ve güçlü kadrosuyla hizmetlerini sürdürmektedir. Çarşımızın hizmetlerini daha iyi ve kaliteli bir şekilde sunabilmesi için aidatlarınızı lütfen zamanında ödeyin. Aidatlarla ilgili sorularınız ve bilgi almak için lütfen İMÇ Muhasebe bölümü ile görşün.

Tel: 0212 526 52 83

 

 


Uyarı ve Öneriler,


Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı gereği; Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için kanunla belirlenen miktarda gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Genel giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.